Hvordan udfordrer jeg mig selv på mine begrænsninger?

Udfordre dig selv på begrænsningerne

Hvordan udfordrer jeg mig selv på mine begrænsninger?

At udfordre sig selv, at jævnligt komme ud af din komfortzone er en vigtig disciplin for ethvert menneske – en disciplin vi i min optik burde have som grundfag i skolen fra 1. klasse af.

Alle mennesker sætter begrænsninger for sig selv, det er en naturlig del af at være menneske. Begrænsningen eller hæmningen er grundlæggende til for at beskytte os mod potentielle farer og uhensigtsmæssige konsekvenser af vores handlinger, ofte er begrænsningen dog mere et udtryk for stagnation og måske også lidt dovenskab forårsaget primært, af et meget beskyttende samfund der ikke udfordrer os nok, end for et egentligt, nødvendigt forsvar mod farer.

Der er positive og der er hæmmende begrænsninger. En positiv begrænsning er eksempelvis når du stopper dig selv i at søge et job du slet ikke er kompetent til, eller når du siger nej tak til kage nummer 3, fordi du vil få det dårligt af at spise det 4. stykke. En hæmmende begrænsning er når du stopper dig selv der hvor det faktisk ikke er nødvendigt og hvor der er potentiale for læring, indsigt eller andet positivt der kan bidrage til at bygge selvtillid og deraf skabe glæde og tilfredshed. For mange bliver det desværre en automat reaktion og en dårlig vane ikke at tage de små og store udfordringer op i livet og i dagligdagen og så bliver mennesker altså kede af det.

Ovenstående er selvfølgelig noget forsimplet, men mener du at du begrænser dig selv mere end godt er, er det på tide at udfordre dig selv. Der er mange måder at udfordre dig selv på i denne sammenhæng. Det bedste er selvfølgelig at du starter i et coaching forløb og får professionel sparring – du kan aldrig udfordre dig selv i samme grad som du vil opleve ved et coaching forløb, men du kan sagtens få gode resultater på egen hånd evt. ved at involvere din venner eller familie.

Afdæk allerførst de områder hvor du mener du begrænser dig selv mest.

Svar derefter på disse spørgsmål og skriv svarene ned:

  1. Hvad er det konkret din begrænsning handler om, hvad er det du er bange for?
  2. Hvad får du konkret ud af at denne begrænsning, hvad beskytter du dig imod?
  3. Hvad kunne du få ud af at udfordre dig selv på denne begrænsning, måske helt at komme forbi den, hvordan ville det være, hvad ville du kunne bruge det til?
  4. Vælg konkrete handlinger ud som du vil foretage, handlinger som bryder med din begrænsning, men tag små skridt, gå efter at skabe succes’er først og byg så på.
  5. Engager din bedste ven, kæreste eller en anden du stoler på og føler dig tryg ved i at følge op på dig, spørge ind til hvordan det går med at udfordre dig selv på dine begrænsninger.
  6. Husk at føre journal over succes’erne ellers glemmer du dem hurtigt og så kan du altid hive dem frem når humøret er i bund.
  7. Mister du undervejs modet og har du svært ved at udfordre dig selv, motivere dig selv til at foretage handlingerne, så spørg dig selv om det måske var værd at investere penge og tid i et coaching forløb – tænker du økonomi, så tænk over hvor mange penge du sidste år brugte på materielle ting, biler, hus, køkkenudstyr osv. spørg så dig selv “hvad er vigtigst” ?

 

Andre aktuelle blogindlæg

Del blogindlæg:

Kontakt mig

Søg efter mine ydelser eller blogindlæg.