Ledersupervísion

Ledersupervísion

leder_lilleLederjobbet – en udfordring for livet

Ledere har i princippet et næsten umuligt job. Som leder skal du over for medarbejderne vække tillid, vise indlevelsesevne og empati, samtidig med at du skal være en autoritet med gennemslagskraft og forretningssans.

Du skal yderligere kunne skabe motivation, team-spirit og progressivitet i teamet så I når de resultater som du er ansvarlig for at opnå – og det er netop i denne gråzone, mellem mennesket og bundlinje at de fleste ledere oplever de største udfordringer.

Det siger sig selv at det som sagt grænser til det umulige, at kunne håndtere så mange forskellige roller optimalt. Alligevel kan moderne virksomheder ikke undvære ledere der kan netop dét, for de egenskaber og lederen tilsammen, udgør bindeleddet mellem direktionsgangen og kvinden/manden på gulvet.

Lederen er derfor en afgørende faktor for produktiviteten, velfærden og de opnåede resultater. Fungerer lederen ikke optimalt, er det som at hive karburatoren ud af en motor, bindeleddet mellem direktionsgangen og medarbejderne, svækkes helt eller delvist og det afspejler sig hurtigt på bundlinjen.

Hvem kan have gavn af leder supervision?

Generelt kan alle ledere have stor gavn af ledersupervision eller ledercoaching hos en uvildig og kompetent person som fx en coach. På mange arbejdspladser prioriteres det dog ikke altid lige højt, at forholde sig konstruktivt og udviklings orienteret, til de ledelsesmæssige og personlige udfordringer, en leder møder i dagligdagen.

Det er forståeligt med denne negligering, fordi vi mennesker som oftest, holder øjnene på bolden når vi skal nå vores mål, i stedet for på mennesket med bolden. Men selvom det er forståeligt er det langt fra acceptabelt – en leder har ikke én rolle som en håndbold eller fodboldspiller, men mange roller – en leders evner til at lede, er proportionel med graden af succes og trivsel for det enkelte team og/eller virksomhed.

I og med at mennesker automatisk mestrer alle de nødvendige roller, som et lederjob kræver, er det nødvendigt med supervision, for at kunne håndtere et lederjob optimalt.

Supervisionen

I supervison med coaching som metode, skabes der et frirum for lederen hvor han/hun kan udvikle sig som leder og menneske, i takt og overensstemmelse med de ledelsesmæssige udfordringer fra hverdagen.

At bruge sin dagligdag i et lederjob som udgangspunkt for personlig udvikling, rummer stort potentiale for læring og udvikling – erfaringslære er nu en gang den bedste måde at lære på.

De mest almindelige emner der arbejdes med er:

Konflikthåndtering
Medarbejderudvikling
Optimering af produktiviteten
Fyringer
Ansættelser
Motivation af medarbejdere
Lederens udviklingsområder – fagligt og personligt
Hvor ofte går man?
For at få det maksimale ud af supervisionen bør man mindst gå hver 2. uge eller oftere. Et normalt forløb strækker sig oftest over 4-6 mdr. og holder så pause for senere at starte op igen efter 2-3 måneder, således bliver der tid til at implementere de tillærte færdigheder.

Søg efter mine ydelser eller blogindlæg.