Peak performance coaching

Peak performance coaching

Stræber du højere end de fleste, VIL du være nummer 1 i dit felt, men mangler du lige det sidste nøk for at komme derhen/derop? Så er Peak performance coaching til for dig.

Nogle mennesker stræber højere end andre og det er helt ok, vi kan bare ikke alle sammen være i top 5 inden for vores felt, eller have lyst til at gå efter det. Men nogle få tager det valg i livet at stræbe efter det ypperste, typisk med udgangspunkt i et udtalt talent der opdages i de unge år, samt en evne til 100% fokus og vedholdenhed – her taler vi en decideret stædig vedholdenhed som ses hos et fåtal. Dvs. en kombination af personlige kompetencer, stædighed og et stort talent og virtuositet i det givne felt, blandet med en vigtig afgørende ingrediens mere – nemlig en lyst til at blive set og anerkendt for det talent man har og det man forsøger at løfte det til.

Som du læser dig ind i teksten her bliver det nok tydeligt for dig hvilken målgruppe jeg taler til, men for at eksemplificere det kan jeg nævne, elite sportsfolk, musikere og skuespillere der ønsker at komme helt til tops. Det kan også være erhvervsfolk, iværksættere, politikere m.fl. med samme fællesnævner, at komme helt til tops og få anerkendelsen for det.

Hvad og hvorfor Peak performance coaching?

Når man går efter toppen, inkluderer det altid en række udfordringer som kan være svære at have med at gøre og som kan bremse og måske helt forhindre én i at nå det man stræber efter. For det første kan det være meget ensomt at være i den evige proces man er nødsaget til at befinde sig i, når man sætter de store mål op for sig selv. Det kan være svært for “almindelige” mennesker at forholde sig til og sætte sig ind i din situation og det elite felt du træder ind i – der kan komme jalousi, fordomme m.v. som kan påvirke dig negativt og få dig til at miste fokus, dedikation og tro på dig selv.

Og så er der forventningspresset, ikke mindst. Det er noget alle i det her felt tvinges til at deale med på daglig basis. Forventningspresset fra dig selv, fra omverdenen og den malstrøm af forventningspres der opstår imellem de to poler – det er ofte her vi bruger mest tid og fokus i coachingrummet. Arbejdet kredser typisk omkring hvordan du håndterer forventningspresset følelsesmæssigt og helt konkret i dagligdagen, hvordan du beskytter dig selv og bevarer fødderne på jorden, holder dig groundet, adskiller dine egne autentiske forventninger fra de eksterne oplevede/påduttede forventninger og bevarer fokus og holder dig dedikeret.

I et Peak performance coaching forløb vil vi arbejde med emner som fx:

  • Mindset træning/mental træning, altså hvordan du mindsetter dig selv til at yde det optimale, til generelt at kunne bevare fokus og troen på dig selv, og selvfølgelig også når det er allermest vigtigt, fx ifm. konkurrencer, performances m.m.
  • Forventningsbalancen – mellem de eksterne og interne forventninger, skabe ro og perspektiv herimellem, undgå at de forstyrrer processen og din tro på dig selv.
  • Ensomheden i det at stræbe mod toppen, have en som mig at dele den rejse med, én som ingen aktier har i dig og dit projekt, som hverken er træner, ægtefælle, partner m.m. – men som bare er med på rejsen som din tro væbner og udfordrer.
  • Relationer – hvordan navigerer du bedst i relationer til venner, familie, kolleger m.v. – de har ofte svært ved at sætte sig ind i din verden, i det fokus du lægger på succes og det at ville være nummer 1.
  • Livsglæde/livskvalitet: at stræbe højt og ville være nummer 1 kan koste alt, hvis du glemmer at leve, at have det sjovt på vejen. Dette tema er altid med som en vigtig del i Peak performance coaching – jeg vil næsten vove den påstand, at skal du have rigtig succes, så er fokus på og prioritering af livsglæde og livskvalitet, en afgørende faktor for netop den succes.
  • Målsætninger, delmål, struktur, pauser, evaluering og vision er altid vigtige elementer i Peak performance coaching og noget som vi kontinuerligt forholder os til.

Mit erfaringsgrundlag:

Gennem mit arbejde som coach siden 2002 har jeg mødt og coachet mange mennesker der falder inden for omtalte kategori. Jeg har coachet stræbsomme erhvervsfolk, elite sportsfolk, politikere, skuespillere, iværksættere, musikere, kunstnere, kreative folk m.fl.

Derudover så har jeg altid selv stræbt højt inden for mine to felter, coaching og iværksætteri og kender derfor tematikkerne ud og ind, dels fra min egen rejse og liv og fra de mange forløb jeg har været coach på.

Er du nysgerrig på om Peak performance coaching kunne være noget for dig, må du endelig kontakte mig på telefon eller email. (der er selvfølgelig fuld diskretion)

Tid pr. session er typisk 1,5 time for Peak performance coaching.

Du kan også læse mere om mig her

Søg efter mine ydelser eller blogindlæg.