Om et coachingforløb?

Om et coachingforløb?

Du er højst sandsynligt landet på denne side, fordi du søger hjælp til at gå fokuseret efter mål og ønsker, du har i relation til dit arbejde eller liv generelt. Eller fordi du søger at finde svar på vigtige essentielle spørgsmål og/eller problemstillinger/dilemmaer ift. dig selv, dit liv, din fremtid og/eller dit arbejdsliv.

Du har måske stillet dig selv de samme spørgsmål over en længere periode, men svarerne kommer ikke til dig. Måske du kører rundt i de samme uhensigtsmæssige tanke- eller handlemønstre, der gør dig træt og frustreret. For intet kommer der ud af alle tankerne og uroen. Eller du har forsøgt at opnå de mål og ønsker du har til arbejdsfeltet eller livet generelt, men du får indfriet de mål og visioner du har.

Det kan også sagtens tænkes at du oplever din situation som en blanding af ovenstående, det er tit tilfældet. Uanset hvad, så fortvivl ikke, for det er helt menneskeligt at have det sådan i nogle faser i livet. Det kan jeg bekræfte, for jeg har beskæftiget mig med mennesker og menneskers livsfaser og udviklingsprocesser siden 2006, som coach og mentaltræner.

Hvad kan et coachingforløb?

Det et coachingforløb kan, er at etablere et fokuseret frirum helt uden fordomme og forudfattede meninger om dig, dine evner, dine muligheder, din adfærd, din historie, dine bedrifter og dit indre og ydre liv generelt. Jeg ser dig uden filter – og med min erfaring og uddannelse i at arbejde med menneskelige udviklings- og forandringsprocesser, skaber det sammen med dit engagement og tilstedeværelse, en unik platform for forandring og personlig udvikling.

Overordnet set kan coaching hjælpe med følgende:

  • Indfri konkrete mål og ønsker
  • Øge din motivation og handlekraft
  • Få afklaring af dine værdier
  • Blive bedre til at træffe gode valg
  • Få bedre fokus på at fylde dit liv med det som giver mening
  • Skabe klarhed og overblik over en situation
  • Opnå større indsigt i det som hæmmer dig eller forhindrer dig
  • Få afklaring omkring karriere og studievalg
  • Blive bedre til at kommunikere tydeligt og fx sige til og fra
  • Generel personlig udvikling og større indsigt i dig selv

Sådan starter et coachingforløb typisk:

Et coachingforløb hos mig starter altid med en indledende session. Allerede hér starter den aktive coaching og du vil opleve at du får et bedre overblik over det som er udgangspunktet for at du har kontaktet mig, og uanset om du starter et forløb op, vil du få en vigtig afklaring med dig, som du kan bruge videre frem.

Jeg vil ved første session bl.a. spørge fokuseret ind til din bevæggrund for at opsøge en coach og dykke ind i de udfordringer du kommer med. Efter sessionen vil jeg komme med mit umiddelbare bud på hvordan et coachingforløb kan se ud for dig og hvad min rolle kan være i processen.

Et coachingforløb tager typisk mellem 4-8 sessions, men kan også strække sig over længere tid. Antal sessions afhænger helt af den enkeltes situation, målsætninger, problemstillinger og udfordringer.

Faserne i et coachingforløb

Der er 4 faser i et coachingforløb.

Fundamentfasen, Brydningsfasen, Udførelsesfasen og Evaluering og fremtiden.

Fundamentet

De første 1-3 sessioner kredser omkring at få skabt et godt fundament for processen. Ingen god opstart uden et solidt fundament. Her går vi i dybden med målsætning, motivation, historik, forhindringer, forventninger, negative og positive overbevisninger m.v. – denne fase er også her vi konkretiserer målene for forløbet og afstemmer forventninger. Vi arbejder især i dybden med bevidstgørelse af udfordringerne, forhindringerne og mønstrene som hidtil har stoppet dig i at handle på dine ønsker og mål.

Den første del af coachingforløbet er ofte frustrerende for klienten, fordi de fleste har gået længe med deres udfordringer og/eller ønsker og derfor har en forventning om en hurtig løsning og forandring. Men, resultaterne og forandringen kommer ikke med det samme, for så havde du ikke brug for at gå til en coach. Det er yderst vigtigt at vi får alle facetter med i startfasen for at få at skabe det mest optimale afsæt for processen. Derfor får du stillet mange spørgsmål, som du sikkert har stillet dig selv mange gange og det skaber nogle gange utålmodighed og frustration. Derudover er det yderst vigtigt for mig som din coach og sparringspartner, at jeg forstår hvem du er, hvad du er rundet af og hvordan du tænker og føler.

Men fat mod, for holder du ved, holder fokus og møder op som aftalt og udfører de handlinger/øvelser og gør dig de refleksioner vi aftaler, så skal forandringen nok komme. Husk blot at coaching ikke en mirakelkur eller quickfix. Nøglen/løsningen ligger ikke gemt i en sort box et eller andet sted og manifesterer sig pludseligt, nøglen/løsningerne manes stille roligt frem, med kontinuerligt og vedholdende fokus.

Brydningsfasen

Når første fase er over og vi bevæger os over i næste fase, vil du allerede være godt i gang med at skabe forandringen, det er her i denne fase vi begynder at bryde med gamle mønstre. Alene dét at sætte målrettet og koncentreret fokus på dig selv, dine drømme, mål, værdier, forhindringer og negative overbevisninger, sætter gang i en vigtig forandring i dit mindset og handlinger – derfor begynder du allerede nu, at mærke forandringer i din hverdag og i din måde at tænke på(dit mindset).

Det er også i denne fase at vi definerer konkret, hvordan og hvad du skal foretage af konkrete handlinger og prioriteringer, for at skabe forandring og nå dine målsætninger. Her er mindset, mod og motivation til handling meget i fokus og det er også her jeg udfordrer dig, med fokus på at rykke grænser og komme forbi de forhindringer der altid er til stede når vi går efter mål og forandring.

Udførelsesfasen

I denne fase af coachingforløbet intensiverer vi fokus på handling og forandring, vi skruer op for handling og udførelse. Du vil opleve at du tænker og handler anderledes end normalt – du bryder nu aktivt og fokuseret med vanetanker og vanemønstre, du bliver modigere, du begynder at indfri dine mål. Du vil også opleve større klarhed og indsigt i dig selv og du vil tydeligt kunne se kontrasten mellem NU og FØR. Måske har du allerede indfriet større dele af din målsætning og vision og du vil tænke over om du mon skal til at afslutte coachingforløbet.

Det er også i denne sidste fase at vi arbejder aktivt med at holde fast og gennemføre forandringerne og til fulde indfri målsætningerne.

Evaluering og fremtiden

I denne afsluttende fase mærker du tydeligt forandring, og ofte på flere planer. Ofte er det især dit mindset der forandres til det positive og til at være en god hjælper for dig. Men ofte fører forløbet også til konkrete handlinger og beslutninger der sætter helt nye spor for fremtiden og i dit liv. Og så beskriver folk næsten altid hvordan de har fået større indsigt i dem selv og har opnået en bedre fornemmelse for retning, samt at de føler større tillid til sig selv og tro og håb på- og for fremtiden.

Her i Evaluering og fremtidsfasen bruger vi også tid på at evaluere på hvad du har lært og forandret og hvad der helt konkret førte til forandringen og opnåelse af mål og vision for forløbet. Evalueringen er yderst vigtig, så du senere, evt. på egen hånd, kan håndtere at opnå nye mål og skabe ny forandring. Derfor hjælper jeg dig her også med at få defineret og konkretisere brugbare doktriner og mantraer, som kan lagre sig i din bevidsthed, således de kan blive redskaber og guidelines for dig til fremtiden.

Vigtigt om din egen rolle i et forløb:

En naturlig del af et coachingforløb er refleksion, selvobservans, samt handlinger og opgaver ude i felten. Coaching er handlingsorienteret og derfor er det altafgørende for dit udbytte, at du går helhjertet ind i processen og giver plads til refleksion og fordybelse. Og det er vigtigt at du prioriterer de konkrete handlinger/øvelser vi afdækker og aftaler, der er til gavn for processen, din målsætning og den forandring du ønsker.

Tager du udfordringerne op og går du 100 procent ind i processen, vil du uden tvivl kunne drage stor nytte af et coachingforløb. Forventer du derimod, at du møder op en gang om ugen og så sker forandringen af sig selv, så får du intet ud af forløbet.

Et coaching forløb er et samarbejde mellem to kompetente personer, ikke mellem et orakel og en disciple. Du er yderst kompetent på dig selv og jeg er kompetent på at se dig med nye og friske øjne og har en stor indsigt og interesse i menneskets psykologi og i hvordan vi kan frigøre potentiale – tilsammen skaber det et fabelagtigt udgangspunkt for positiv forandring og udvikling.

Sådan kommer du i gang

Det de fleste gør er at læse på min hjemmeside om mig og om hvordan jeg arbejder(som fx på denne side), og så booker de en tid til en indledende session.

Det er også det jeg anbefaler at man starter ud med – for det er den bedste måde for de fleste, at mærke om noget er rigtigt for dem, at mødes fysisk og vurdere derudfra.

Du er også velkommen til at skrive til mig hvis du er i tvivl om det du kommer med, passer ind i coaching rammen.

Se kontakt og bookingside her

Læs min profil her

Søg efter mine ydelser eller blogindlæg.