Lifecoaching/Eksistentiel Coaching

Lifecoaching/Eksistentiel Coaching

Stop venligst op i 5 minutter her i din travle tid og læs understående tekst grundigt igennem – det er nødvendigt for at du får et godt indblik i hvad, et lifecoaching/eksistentiel coachingforløb inkluderer og kan bidrage med.

Hvor leder mit liv hen? hvad er meningen med det hele? hvad er det jeg dybest set søger efter? hvilken vej/retning skal jeg følge? hvordan skaber jeg den optimale balance i alle mine aktiviteter? og hvorfor er jeg ikke der hvor jeg ønsker at være og hvor er det egentligt?

Går du og tumler med sådanne- eller lignende spørgsmål, så bør du stoppe op og tage dem alvorligt, forfølger du dem og tager dem alvorligt, så er du nemlig i fuld gang med at forandre skabe det liv du ønsker dig.

Refleksion et et grundbehov

Mennesket har altid undret sig, reflekteret, filosoferet og fordybet sig i livets uudgrundelige og eksistentielle spørgsmål. Jeg mener at refleksion er et grundbehov der skal dækkes, fuldstændig som behovet for at spise og sove. Desværre glemmer vi mennesker det ofte i vores fortravlede hverdag og når vi glemmer at prioritere refleksionen og fordybelsen i os selv, bliver vi fx passive i vores eget liv, ulykkelige, fraværende, uinspirerede, utilfredse og stressede.

Hvem er lifecoaching for:

Herunder skriver jeg lidt om typiske eksempler på lifecoaching forløb og det udgangspunkt folk har for at gå ind i et lifecoaching forløb. Fælles for behovet for lifecoaching, er at det ofte er tricket af markante skift i livet, eller af direkte kriser, hvor livets realiteter af forskellige årsager med ét, bliver tydelige og aktualiserede.

Når livet ikke blev som du regnede med:
Når livet ikke bliver som vi forventede eller havde forestillet os og drømt om, så kan det være rigtigt svært at være i livet og komme videre fra det sted. Det kan skyldes mange forhold. Fx giver de forskellige livsfaser ofte anledning til kriser og indre konflikt. Det kan være når man går fra ung til midaldrende, eller fra studie til arbejdsliv, eller fra midaldrende til tidlig alderdom. Og det kan være ifm. skilsmisse, dødsfald i nærmeste omgangskreds, fyring fra job, ulykker, sygdom m.m. Når vi rammes af ovenstående eller lignende, så kommer skuffelserne og frustrationerne op i os, vi bliver forvirrede og mister følelsen af mening og retning.

Med denne tematik som udgangspunkt vil vi et i lifecoaching typisk arbejde med at få finde ro med de skuffelser og frustrationer over at det ikke blev som du forventede, det er vigtigt for at kunne komme hen til at arbejde med det fremadrettede. Det er ikke terapi vi laver, det skal understreges, det er derimod en nøgtern og konstruktiv gennemgang af det forudgående forløb og liv, hvor fokus er at finde accept for det skete og så stille og roligt begynde at afdække nye muligheder, retninger, genskabe modet, lysten og troen på livet igen og så sætte nye mål og retninger for dig og dit liv.

I et coachingforløb med nævnte udgangspunkt kommer vi til at gå i dybden med det eksistentielle, hvad er vigtigt for dig, hvad er dine vigtige og dybfølte værdier egentlig? hvad skal meningen være i dit liv? hvad vil du udrette, give til verden og til dig selv? samt mange andre eksistentielle spørgsmål.

Unge med store skift- og livet foran sig:
Jeg har meget ofte unge mennesker i lifecoaching forløb i aldersgruppen 18-25 år. Typisk er de for nyligt flyttet hjemmefra eller skal til det, og enten skal de i gang med en uddannelse eller også er de lige blevet færdige med en uddannelse og skal til- eller er i gang med, at etablere sig på arbejdsmarkedet.

Et af de typiske temaer vi arbejder med i sådanne forløb er fx, identifikation af identitet og autencitet, hvem er jeg, hvad er vigtigt for mig, hvordan kan jeg skabe plads og finde mod til at være autentisk i dels et helt nyt og fremmed miljø og dels i et ofte meget kompetitivt og vurderende miljø. Den tematik er ofte en stor udfordring for unge og det er derfor altid givtigt for dem, at fokusere og arbejde målrettet med sig selv i dette felt.

Andre tematikker for unge i coaching forløb kan fx være work-life-balance. Det kan ofte være meget udfordrende for unge at skabe en sund balance mellem arbejde/studie, venner, evt. kæreste, kravene/forventninger til sig selv samt fra omverden/samfundet m.m. Ofte oplever jeg at unge i coachingforløb, i starten af forløbet, er på grænsen til at udvikle alvorlig stress, simpelthen fordi de ikke har fået skabt en sund balance i deres liv. Selvom det måske lyder dramatisk, så er det dog meget ofte, ganske ligetil for de fleste gennem coachingforløbet, at få defineret hvilke ændringer der skal til, for at skabe en sund balance og så gennemføre dem.

Derudover så kan der være mange andre temaer i spil, såsom fx kærlighed/parforhold, motion, sund livsstil, hvordan gebærder man sig på en arbejdsplads/studie m.fl.

Jeg har rigtig god og meget erfaring med lifecoaching forløb for unge, i denne udfordrende fase i deres liv. De udtaler ofte at de problematikker og udfordringer de umiddelbart fandt meget tunge og svære med min hjælp, egentlig ikke var så svære at komme rundt om. De siger også tit til mig at det er rart at have en udenforstående, der ikke er forældre eller andet familie medlem, som sparringspartner og at det gør en stor forskel for dem at have mig med på sidelinjen.

Når børnene flytter hjemmefra:
Et andet gennemgående tema som jeg ofte oplever som udgangspunkt for et lifecoaching forløb, er når børnene flytter hjemmefra.

Når børnene flytter hjemmefra eller er tæt på det, så er det for de fleste forældre et meget markant skift i livet. Forældrerollen har naturligt nok, fyldt meget i mange år. Der har altid været brug for dig og du har derfor følt dig værdifuld og dit liv har grundlæggende givet mening, men nu oplever du at den rolle efterhånden er ved at være udspillet. Når det sker eller begynder at nærme sig, oplever mange forældre et stort tomrum, et vakuum af tid til overs, de mister mening og perspektiv på livet, for hvad nu? hvad kan være mere meningsfuldt end at opfostre sine børn? hvad kan erstatte det? og hvad skal jeg nu bruge resten af livet på?

Det er de spørgsmål og bekymringer folk i min praksis kommer med og arbejder med aktivt at få besvaret i et lifecoaching forløb, således de kan tage hul på denne nye fase i deres liv, hvor der igen er masser af tid til fordybelse og selvrealisering.

Mennesker der går i lifecoaching forløb med den tematik, udtaler ofte at coachingen giver dem et vigtigt rum til refleksion, et rum uden pres og hvor de kan få mere fat i hvem de egentlig er og hvem de gerne vil være i den nye kontekst de befinder sig i. Når man har været forsørger, opdrager, omsorgsgiver og alt andet det nu kræver og indebærer at være forældre og der så pludselig ikke er brug for det mere, så kan det være svært at se sit autentiske jeg klart og tydeligt.

Sidder du i en lignende situation, så kan et coaching forløb være en god platform til at komme rigtigt godt fra start, med det nye og vigtige kapitel i dit liv.

***
Vigtigt: udover ovenstående, kan der være en række andre scenarier som kan være udgangspunkt for et lifecoaching forløb. Essensen i lifecoaching er at det er for dig, som grundlæggende oplever at livet ikke er som du ønsker det, hverken privat eller karrieremæssigt. Du mangler følelsen af mening og retning for dit liv og dig selv og det har sat sig som en grundstemning i dig.

Jeg har praksislokaler midt i København i Nansensgade tæt på Metro og S-tog.

Book tid eller kontakt mig for yderligere information her

Læs udtalelser fra tidligere coaching klienter her

Søg efter mine ydelser eller blogindlæg.