Coach eller psykolog? hvad skal jeg vælge?

Coach eller psykolog? hvad skal jeg vælge?

Mange mennesker stiller det spørgsmål, når de kontakter mig for et eventuelt forløb eller indledende session. Og det forstår jeg selvfølgelig.

Især efter efter den gratis psykologhjælp blev indført for nogle år siden, bliver det spørgsmål stillet oftere. For kan man få hjælp gratis er det selvfølgelig relevant og tillokkende for de fleste. En anden årsag som jeg mener også spiller markant ind, er det stigende fokus der, de seneste år, er kommet på diagnoser og på diagnosticering – her er psykologen specialist. Jeg mener at der generelt er en lidt uhensigtsmæssig tendens til at søge svar gennem diagnoser på helt almindelige menneskelige udfordringer, som vi alle møder i løbet af et liv og som ikke kræver psykologbehandling, men derimod egner sig bedre til coaching.

Mit helt ærlige svar på det indledende spørgsmål er derfor, og her vover jeg nok pelsen lidt, at for mange helt almindelige sunde og raske mennesker, giver det ikke helt mening at opsøge en psykolog – i hvert fald ikke når du søger hjælp til motivation, afklaring ift. studie, karriere, job, almindelige eksistentielle spørgsmål og udfordringer, moderat stress, work life balance udfordringer eller lignende.

Grundlæggende kan de fleste alment menneskelige udfordringer, håndteres og løses i et coachingforløb, især når du gerne vil forandre noget, finde vej i noget, finde afklaring i noget, blive bedre til noget.
En psykolog kan derimod være en rigtig god løsning hvis du føler dig mere end almindeligt udfordret og har fx vedvarende stress- eller depressionslignende symptomer, eller når du har ubehandlede traumer fra fortiden, som du har brug for at gøre op med.
Har du symptomer over længere tid som fx ukontrolleret angst, panikanfald/angst, søvnløshed, svimmelhed, tristhed m.v. og må du fx sygemelde dig i længere tid fra arbejde/studie, så vil det ofte være den rigtige løsning at søge hjælp hos en psykolog.

Forskellen på en psykolog og en coach er i korte træk at, hvor psykologen hjælper folk der har psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser, eller er hårdt ramt af stress og/eller depression, hjælper en coach folk med at definere og afdække deres ønsker og mål med fremtiden og skabe motivationen til at nå og indfri dem. Målene og ønskerne kan være mange, også mere generelle og personlige mål som fx at blive mere glad i hverdagen, knytte tættere relationer, finde kærligheden, blive bedre til at sætte grænser, opnå bedre balance mellem arbejde og fritid, opnå mere arbejdsglæde m.v.

En psykolog arbejder ikke målorienteret og resultatorienteret på samme måde som en coach er uddannet og trænet i. En psykolog arbejder med udgangspunkt i det psykiske og det følelsesmæssige. Jeg har gennem årene haft mange klienter som har været i psykologforløb, ofte over længere tid. De beskriver generelt det samme – at de har talt og talt om deres følelser og fortid, men ikke følt de har opnået noget konkret udvikling eller ændring ift. det de kom med. Det, der som regel er humlen i disse tilfælde, er at grunden til de har følt der ikke var en udvikling, er den simple, at de ikke havde behov for en psykolog, men en coach – det var simpelthen et fejlcast at opsøge en psykolog, et fejlcast skabt af den diskurs jeg beskriver i starten af indlægget.

Lidt sat på spidsen kan man sige, at det er ikke en sygdom at være i tvivl, at være frustreret, at ville skabe en forandring i sit liv, at være utilfreds, at have drømme og ønsker for sit liv fremadrettet – det er helt almindelige menneskelige behov og udfordringer og egentlig blot et menneskeligt livsvilkår.

At gå til psykolog, hvis du falder inden for den kategori af menneskelige udfordringer og behov som før beskrevet, er derfor lidt som at booke en flyingeniør til at servicere din bil – det er skudt ved siden af og fører ofte ikke til de ønskede resultater.

Det er vigtigt for mig at understrege at jeg ikke er ude efter psykologer som faggruppe. Psykologer er en yderst vigtig faggruppe i vores samfund og hjælper mange mennesker hver eneste dag. Men, deres speciale er at diagnosticere mennesker inden for et bredt spektrum af psykiske diagnoser og behandle sværere psykiske lidelser, ikke at coache folk i at opnå mål og ønsker i deres liv. Og ligesom en af deres egne, Svend Brinkmann, også har rejst kritik af psykologers og samfundets overdrevne brug af diagnoser og overfokusering på at der er noget galt med psyken, fordi man kæmper med sig selv og er frustreret. Ligeså er mit ærinde med dette indlæg, at kritisere det samme, men også at oplyse dig derude der søger kvalificeret hjælp, om hvilken hjælp der kunne være den rigtige for dig.
Det håber jeg du er blevet lidt klogere på nu efter at have læst mit indlæg.

Hvis du stadig er i tvivl om hvorvidt du skal vælge en coach eller en psykolog, er du meget velkommen til at kontakte mig med din historie, så vil jeg gøre mit bedste for at vurdere om jeg kunne være et godt bud på den hjælp du søger.

Læs evt. Hvad er coaching her

Eller generelt om et coachingforløb her

Andre aktuelle blogindlæg

Del blogindlæg:

Kontakt mig

Søg efter mine ydelser eller blogindlæg.