De små skridts logik – et afgørende perspektiv for at leve dine drømme og visioner ud

Små skridts logik - nå dine mål og lev din drøm ud

De små skridts logik – et afgørende perspektiv for at leve dine drømme og visioner ud

Når du ikke din målsætninger, kommer du kun halvvejs? Drømmer du stort (eller småt for den sags skyld) men bliver drømmene aldrig til noget, kommer du slet ikke i gang? Så er det her indlæg skrevet til dig.

I alle coachingforløb jeg faciliterer indgår drømme eller med et andet mere jordnært ord, visioner, som et vigtigt omdrejningspunkt, udgangspunkt og retningsgiver for hvad vi vælger at arbejde med og hvor vi skal hen, identificering af delmål, forhindringer osv.

Når visionen/drømmen og retningen/sporet/kursen er talt igennem og defineret, (denne proces i sig selv kan tage en rum tid og kræve et grundigt og nuanceret arbejde af både coach og klient) er det tid til at begynde at identificere og beslutte sig for konkrete handlinger der skal igangsættes og udføres af klienten ude i marken. Denne fase kalder jeg “acting out fasen” og den er altid udfordrende for klienten, ofte i en sådan grad at folk begynder at tale om at give op og virkelig begynder at mærke at forandring kommer ikke let. Det er forventeligt at modstanden kommer, for det som sker ude i “virkeligheden”, sker selvfølgelig også i coaching rummet og det er netop derfor, det kan være godt at have en coach med på sidelinjen – en hjælper, til at holde én på sporet og til at opretholde viljekraften og motivationen.

Inden jeg går ind i acting out fasen præsenterer jeg altid mit perspektiv “de små skridts logik” for klienten. Dette perspektiv er yderst brugbart at have med sig i tankerne, når man skal i gang med at identificere handlemulighederne og ikke mindst, at handle på dem.

De små skridts logik er et yderst vigtigt perspektiv i denne sammenhæng. Vi mennesker søger ofte, intuitivt efter én, eller ganske få handlinger vi kan foretage, for at nå vores drømme og visioner. Når vi leder efter “de gyldne sten”, efter et quickfix, der skal føre til hurtig opfyldelse af drømmen/visionen, så er det at vi går i stå meget hurtigt, eller måske aldrig kommer i gang – for der er ingen smutveje til at leve en vision eller drøm ud, til at skabe forandring og nå de sine mål. Hvis der var det, så var det slet ikke en vision/drøm, for i definitionen af en vision, ligger jo netop et element af noget uopnåeligt, noget langstrakt, noget der tager tid og kræver vedholdenhed.

De små skridts logik er først og fremmest en undersøgelse, en afdækning af mikro handlinger der kan/skal gøres hver dag, eller så ofte som muligt og som over tid, vil føre dig tættere og tættere på drømmen/visionen. En mikrohandling, kan være en hvilken som helst slags handling, den er, som betegnelsen indikerer, defineret af at være en mindre og hurtig handling, der kan gøres her og nu. Det kan fx være at sende en e-mail, eller ringe til en vigtig person med et spørgsmål, det kan være at give dig selv 5 fokuserede minutter til at tænke over- eller undersøge noget om et vigtigt element, der har relation til din vision, eller at sætte et møde op med en vigtig person o.lign.

Hvis jeg skal komme med et eksempel fra mit eget liv, så er min vision som coach at inspirere og hjælpe så mange mennesker som muligt, til at leve deres liv bedst muligt i forhold til deres potentialer og deres drømme. En mikrohandling for mig i relation til denne vision, er fx at skrive ideer til blog indlæg ned i min notesbog. (det var sådan det her indlæg startede)

Det vigtige er, at du hver dag, eller gerne flere gange om dagen, gør handlinger der over tid, når summen af dem lægges sammen, bringer dig støt og roligt videre til at leve din drøm/vision ud i livet – lad være med at lede efter de gyldne nøgler!

Nogle vigtige huskekager i forhold til dette perspektiv, er at huske at arbejde med at tøjle din utålmodighed. HUSK på at det var ikke en vision/drøm, hvis du kunne leve den ud på en uge med få ganske få actions.

En anden vigtig huskekage er, ikke at se en drøm/vision som noget der skal opnås og så er det hele bare fjong og ok. Vil du fx gerne være et gladere og mere tilfreds menneske i hverdagen, så er det jo ikke noget du bliver færdig med, men noget “on going” som måske også vil kræve indsatser på mange forskellige fronter, arbejde, fritidsliv, afkobling, parforhold osv. Eller vil du starte en tøjbutik, så er selve det at starte butikken, måske bare et delmål ud af flere delmål og handlinger, der til sammen bringer dig mod at få mere frihed ind i dit liv.

En sidste huskekage kunne være at; tænk nu virkelig småt når du tænker handlinger, alle handlinger har værdi, uanset hvor ubetydelige du synes de er. Det vigtige er, at de har relation til din vision og at du holder ved, for så vil du føle du hele tiden rykker dig og så småt begynder at leve din vision ud.

Til slut, her et citat fra den Buddhistiske filosofiske skole, Sunyatat, der matcher godt med mit eget perspektiv “De små skridts logik”

“Skridt for skridt, som du går, vil vejen åbne sig for dig. Du er vejen.”
Sunyata

 

Andre aktuelle blogindlæg

Del blogindlæg:

Kontakt mig

Søg efter mine ydelser eller blogindlæg.