Læg spejlet fra dig og gå all in på din personlighed

Læg spejlet fra dig og gå all in på din personlighed

Ofte oplever jeg at mennesker bruger alt for meget krudt på at lægge afstand til deres personlighed og deres grundkarakteristika. De spejler sig for meget i de omkringværende potentielle rollemodeller der kan alt det, eller det meste af det, de stræber efter at kunne eller at være.

Og det kan selvfølgelig være fint nok at blive inspireret af andre. Men, stræber du for meget væk fra din grundlæggende personlighed og grundkarakteristika, så siger jeg, stop lige op, læg spejlet og gå i stedet all in på din personlighed, så vil du i stedet for at føle dig forkert og utilstrækkelig, skabe god energi og opbygge tillid til dig selv og den du er.

Tanken om at ville være en anden end den man er, er noget de fleste kan identificere sig med. Vi spejler os jo fra vi er små babyer og hele livet igennem, i vores relationer, i samfundet, i det omkringværende miljø mv. Så isoleret set er spejlingen positiv, den hjælper os til at assimilere, til at udvikle social intelligens, til at motivere og inspirere os til at gå ud over os selv, udfordre os selv. Men, når vi begynder at spejle os negativt, så kommer vi ud på et skråplan, for det arbejder slet ikke for os, tværtimod, gør det os kede af det, dræner os for selvværd og selvtillid og vi føler os utilstrækkelige.

Negativ spejling er der hvor du i for høj grad måler og vejer dig selv op imod alle andre og samfundets normer som helhed og forsøger at leve herefter, ofte helt intuitivt og ubevidst. Det kan fx være i forhold til dit udseende, tøjet, din væremåde, hvordan du bor, din arbejdsmæssige status, hvordan Jeres familie(hvis I har børn) fremstår udadtil m.m. eller en blanding af det hele. Der er selvfølgelig grader af den negative spejling, men fylder den for meget i dit liv lige nu mens du læser dette indlæg, så er du ikke i tvivl, for det er meget drænende og krævende at køre i det gear – det er tid til at tage et opgør med den!

Det kan du måske allerede gøre nu efter du har læst det her indlæg, måske var det nok at du blev bevidst omkring det, eller du kan arbejde mere målrettet med at bryde med den negative spejling, og hvordan gør man så det?
Det er selvfølgelig nærliggende at starte i et coachingforløb eller lignende, hvis fx det er noget der stikker dybere og som du har arbejdet med længe uden at føle succes – men du kan også gøre meget på egen hånd,

Lad mig derfor liste en lille guide op til dig som du kan prøve af:

  • Identificer allerførst hvornår du spejler dig negativt, altså der hvor du ikke bliver inspireret eller får energi, men derimod føler dig dårlig, inkompetent og utilstrækkelig og før så en dagbog over disse tilfælde eller episoder.
  • Når du har skrevet ned i et par uger, læs så dagbogen igennem og identificer den eller de røde tråde eller klare tendenser der er og skriv dem ned. Herefter tager du hvert enkelt punkt og læser det højt for dig selv.
  • Et eksempel: For at komme med et eksempel fra min egen praksis, så oplever folk tit negativ spejling over for mennesker der umiddelbart ikke lader sig gå på af når de laver en fejl – de ryster det bare af sig og kører så videre som om intet var hændt. Men det formår du slet ikke at gøre. Du tænker over den fejl i dagevis, du matres virkelig over situationen og har meget svært ved at tilgive dig selv for den.
  • Lad os fortsætte med eksemplet fra før, prøv at leve dig ind i det, selvom det bare er et eksempel.
    Prøv nu at vende den negative spejling(at hænge fast i de fejl du laver og se det som noget dårligt) til en ressource, en positiv vinkel på din egen reaktion når du selv begår en fejl, at se den som en ressource. Det kunne fx være (og er det ofte) at en vigtig værdi for dig er virkelig at være grundig, måske arbejder du inden for et felt hvor det er meget vigtig at være grundig, som fx en ingeniør der skal projektere bygningskonstruktioner eller lignende der ikke falder sammen, hvor alle forhold er inkluderet og taget højde for. Det ligger til din person at være sådan, du er født sådan, så når du laver en fejl, så går du helt automatisk i gang med at analysere dig frem til hvordan du kan sikre dig at det ikke sker igen – derfor er din reaktion med ikke at kunne ryste fejlen af dig en ressource for dig som skal sikre dig ikke at begå den samme fejl igen. Den kan selvfølgelig synes irriterende, det er jo frustrerende at have det skidt, men kan du komme derhen hvor du ser din reaktion som en ressource så letter frustrationen sjovt nok for de fleste, du finder accept af dig selv – selvagtelse!
  • Lav nu samme øvelse på alle de punkter og eksempler på negativ spejling du selv har skrevet ned og skriv de positive vinkler ned, find ressourcerne! Hav dem med dig ud i livet, i verden og dyrk dem, gå all in på dem. Er du fx overvejende introvert og har svært ved større forsamlinger, så dyrk dine introverte sider, gør dem til din styrke, til dit brand – det kan da godt være du er ikke er verdensmester til at holde foredrag eller måske er direkte rædselsslagen for det, til gengæld er du måske en eminent dygtigt artikelskriver – så gør det i stedet, dyrk det, gå all in på den ressource, så finder du måske styrke og selvtillid til at vove pelsen på foredragsdelen en dag.

God fornøjelse med det og skriv eller ring endelig til mig hvis du har brug for hjælp til noget lignende eller måske bare har nogle ideer eller input til andre temaer jeg kan tage op her i min blog!

Andre aktuelle blogindlæg

Del blogindlæg:

Kontakt mig

Søg efter mine ydelser eller blogindlæg.